NYT TILTAG: ’Akutte Situationer’. Simulationstræning på RH. Er du Bagvagtparat ?

’Akutte Situationer’.  Simulationstræning  på RH.  Er du Bagvagtparat ?

Klinisk Relevant tilbyder kursister i slutningen af fase 2 simulationstræning i bagvagts-relevante scenarier.
Koncentreret afvikling af 5 – 8 scenarier adskilt af kortfattet henvisning til Guidelines.
Ingen debriefing. Ingen ‘hvordan synes du selv det gik’. Ingen føleri.
Kursisten er langt nok i uddannelsen til selv at vurdere hvor man leverer og hvor man falder igennem. Og hvad man bør læse / tænke sig op på.

Sted: Simulations lokalet på 4131, RH
Varighed: 2-3 timer.
Deltager antal: Tre kursister i fase 2 per gang.
Tidspunkt: Hverdage Kl. 15.30 efter aftale med tobias; Tobias@dadlnet.dk.

Kontakt Tobias hvis interesseret.

Mikrobiologi på Intensiv

Mikrobiologi på Intensiv

Underviser: Overlæge Claus Moser, Klinisk Mikrobiologisk afd, RH.

Hvilke patogener ?
Hos hvem ?
Hvor kommer de fra ?
Hvordan trænger de ind ?
Hvorfor er vores  behandlingsregimerne som de er ?

Tid og sted: Mandag d. 9/11 –  Kl. 15.30 -17.45. Auditorie 4031.

Respirator-behandling. Pragmatisk tilgang. Lektion 1.


Onsdag d. 6 maj Kl 15:30 – 17:45 RH, auditoriet 4031

Rationel valg af ventilations modus.
Hvilke typer patienter skal ventileres hvordan.
Rekruttering. Hvornår, hvordan og hvornår ikke.
Tips og triks til aftrapning
Respirator/patient dyssynkroni – optimering af indstillinger.
Bugleje. Hvornår og hvordan.

Underviser: Overlæge Morten Steensen, Intensivklinik 4131, RH

Praktisk væskebehandling og elektrolyt terapi (særligt Na )

I samarbejde med SATS
Tidspunkt og sted for 5. møde: Onsdag d. 22 april Kl 15:30 – 17:45 Panum, Lundsgaard

Hvilken væske hvornår ?
Hvor meget ?
Hvor hurtigt ?
Hvor farligt ?
Hvor svært ?
(ikke så svært som mange tror)

Med fokus på praktisk håndtering og i mindre grad bagvedliggende teori.

Undervisere:
Professor Anders Perner, Intensiv Terapiklinik 4131, RH
og
Afdelingslæge Christian Overgaard Steensen, Neuroanæstesiologisk klinik, RH

Se Anders Perner’s oplæg her: